Національна
логістична
компанія

Перевозимо рефрижераторами.
Валідований транспорт. Склад класу А+

Вся документація, що надається, відповідає вимогам національних та міжнародних стандартів.

Ми робимо

В результаті Ви отримуєте

Валідація
Документи з валідації

Об'єкти валідації:

- Приміщення складу, холодильні камери, морозильні камери

- Процеси транспортування та холодового ланцюга

- Комп'ютеризовані системи моніторингу критичних параметрів зберігання та транспортування продукції

- Комп'ютеризовані системи WMS (Warehouse Management System)

 

Мета валідації — документально підтвердити відповідність принципам належних практик та довести, що певна методика, процес, обладнання, діяльність чи система дійсно призводять до очікуваних результатів (керівництво ЄС з GMP/GDP), виявити критичні стадії процесу та вжити заходів щодо зниження ризиків щодо якості продукції.

Протокол з валідації (Validation Protocol) – документ, який описує:

- порядок дій та випробувань, які слід виконати під час проведення валідації

- перелік конкретних параметрів, що підлягають оцінці

- прийнятні значення кожного з параметрів та критерії оцінки

 

Звіт з валідації (Validation Report) - документ, який містить:

- результати проведеної валідації

- вихідну інформацію про об'єкт валідації

- аналіз отриманих даних

- пропозиції щодо проведення повторної перевірки

- висновки та висновок

Ми робимо

В результаті Ви отримуєте

Кваліфікація
Документи з кваліфікації

Об'єкти кваліфікації:

- приміщення складу

- система повітропідготовки мікроклімату на складі

- основне та допоміжне обладнання, спрямоване на автоматизацію роботи складу

- кліматичні камери у т.ч. холодильні установки

- термоконтейнери

- транспорт

 

Мета кваліфікації - документально підтвердити те, що конкретне технологічне обладнання та/або інженерна система працює правильно, у відповідність до принципів належних практик, відтворено і справді призводить до очікуваних результатів.

Протокол із кваліфікації (Qualification Protocol) – документ, який описує:

- порядок дій та випробувань, які слід виконати під час проведення кваліфікації

- перелік конкретних параметрів, що підлягають оцінці

- прийнятні значення кожного з параметрів та критерії оцінки

- методи вимірювань та вимірювальне обладнання, включаючи відомості про його точність, повірку та калібрування

 

Звіт з кваліфікації (Qualification Report) - документ, який містить:

- результати проведеної кваліфікації

- вихідну інформацію про об'єкт кваліфікації

- аналіз отриманих даних

- пропозиції щодо проведення повторної перевірки

- висновки та висновок